članice

01

Art radionica Lazareti

Dubrovnik
02

Forum udruga nezavisne kulture

Koprivnica
03

Platforma doma mladih split

Split
04

Platforma Hvar

Hvar
05

Savez udruga Kaoperativa

Karlovac
06

Savez udruga Klubtura

Zagreb
07

Savez udruga Molekula

Rijeka
08

Savez udruga Operacija grad

Zagreb
09

Savez udruga Rojc

Pula