20.02.2024

Mrežu društveno-kulturnih centara (DKC-HR) u svibnju 2020. godine osnovali su Art radionica Lazareti (Dubrovnik), Forum udruga nezavisne kulture – FUNK (Koprivnica), Platforma Doma mladih (Split), Platforma Hvar (Hvar), Savez udruga KAoperativa (Karlovac), Savez udruga Klubtura (Zagreb), Savez udruga Molekula (Rijeka), Operacija Grad (Zagreb) i Savez udruga Rojca (Pula). O participativnom planiranju prostora, programa i javnih politika razgovarali smo u Dubrovniku s Tončijem Kranjčevićem Batalićem (Platforma Doma mladih), Lukom Rodelom (Savez udruga Molekula), Mirelom Travar (Operacija Grad) i Srdjanom Cvijetić (Art radionica Lazareti/Platforma za Lazarete).

DKC-HR / Ključni pojmovi