10.04.2024

Kulturni centri prostori su koji imaju potencijal razvijati se na načelima otvorenosti, inkluzivnosti, intermedijalnosti i interkulturalnosti. Jedan od uvjeta efikasnijeg rada kulturnih centara njihovo je umreženo djelovanje, međusobno i s novim kulturnim centrima. Pod novim kulturnim centrima razumijemo nezavisne kulturne centre i društveno-kulturne centre po modelu civilno-javnog partnerstva. Upravo društveno-kulturni centri koji izlaze iz često restriktivnih okvira upravljanja i programiranja prostora, predstavljaju iskorak u praksama unutar kulturnog sustava te otvaraju vrata njegovoj demokratizaciji. Uloga gradova je ključna za razvoj tih prostora, a podrška zakonodavca – presudna.

Prijedlog Zakona o kulturnim centrima, izrađen u sklopu projekta Kulturna politika odozdo, odnosi se na sve vrste centara za kulturu te na prostore kulturno-umjetničkog stvaralaštva i društveno-kulturnih djelatnosti koji nisu regulirani posebnim zakonima. Prijedlog Zakona predstavljen je na konferenciji “Kulturni centri i demokratizacija kulturnog sustava”, održanoj u Novinarskom domu u Zagrebu 23. studenog 2022.

Konferenciju je otvorila panel rasprava koju je moderirala Željka Tonković, a o postojećim i mogućim policy rješenjima problema s kojima se susreće kulturni sustav u pogledu infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti govorili su Ana Žuvela, istraživačica i stručnjakinja u području kulturne politike, Davor Mišković, kulturni radnik i istraživač u području kulturnih politika, te Mirela Travar, kulturna radnica i predsjednica Mreže društveno-kulturnih centara DKC-HR.

Kulturne politike odozdo / Zakon o kulturnim centrima