20.10.2021

Prostor kojim upravlja Platforma Hvar djeluje u specifičnom otočkom kontekstu gdje šest mjeseci postoji sve, a drugih šest mjeseci samo Fabrika 35.

Piše: Matija Mrakovčić

Fabrika 35 mali je multifunkcionalni društveno-kulturni centar u centru grada Hvara koji vodi Savez PlatFORma Hvar, a za svoje ga programe koriste pojedinci, udruge i inicijative koje djeluju u području kulturnih i društvenih djelatnosti. Otvaranje Fabrike 35 inicirano je u sklopu poziva Kultura u centru odnosno projekta DKC: Plan K gdje su Platforma i Grad Hvar bili partneri, uz još pet udruga i ustanova. Prostor je opremljen potrebnom računalnom opremom, prijenosnim i sklopivim namještajem te manjim inventarom potrebnim za održavanje raznolikih aktivnosti. Od 2019. Fabrika 35 razvijala se kao jedini prostor potpuno otvoren građanima, što se pokazalo posebno važnim tijekom zimskog perioda, kada je funkcionirala i kao kinodvorana, galerija, predavaonica te infrastruktura za aktivnosti organizacija civilnog društva, kojih na području Grada Hvara ima oko 90, od čega 21 djeluje u području kulture.

“Ono što je vodilo kreiranje ovoga projekta je svakako specifičnost života u Hvaru koji je iznimno sezonalan. Ljeti je grad preopterećen gostima, a lokalno stanovništvo u potpunosti zanemaruje sve svoje interese i hobije te se posvećuje poslu. Ljetna sezona traje čak 6 mjeseci i u to vrijeme grad obiluje društveno kulturnim sadržajima koje lokalno stanovništvo zbog preopterećenosti poslom jednostavno nema vremena konzumirati. Zimi se slika grada u potpunosti promjeni. U posljednje vrijeme dogodio se pozitivan pomak u kulturnom životu zimi, ali društveni život potpuno je nestrukturiran te se oslanja isključivo na fragmentirano djelovanje udruga”, ukratko je otočki kontekst pojasnila tadašnja voditeljica projekta Nena Kolak.

Četiri mjeseca nakon isteka partnerskog projekta, gradske su vlasti odlučivale o daljnjem korištenju prostora. Suočeno s protestnom akcijom zainteresiranih organizacija pred svojim vratima, Gradsko je vijeće odlučilo dodijeliti prostor Fabrike 35 na korištenje svim gradskim udrugama te Platformi na upravljanje na čak tri godine. Ugovor koji je potpisan početkom 2021. godine podrazumijeva da organizacija ne plaća najam prostora, a troškove režija i interneta pokriva Grad. Kad se pojavi potreba za većim prostorom radi provedbe nekih aktivnosti, Platformi je na raspolaganju veći broj reprezentativnih gradskih prostora, poput Venerande, Arsenala ili Loggie, isto kao i drugim organizacijama koje za to imaju potrebu. Suradnja s Odsjekom za kulturu (i odnose s javnošću, op.a.) kontinuirana je i stabilna, a gradski se činovnici odazivaju na događanja u organizaciji Platforme.

Platforma Hvar još je kao neformalna inicijativa 2016. predstavila ideju stvaranja javne ustanove u kulturi gdje bi civilno društvo bilo partner, te je dobila nevjerojatnu podršku lokalne zajednice i dvadesetak gradskih udruga. No, na Gradskom je vijeću bio presudan jedan glas protiv i ideja se nije ostvarila. Nakon odbijanja Grada da se partnerstvo legalizira, obaviješteni su 2018. da je projekt u sklopu natječaja Kultura u centru odabran za financiranje te je krenula potraga za prostorom. Grad im je namijenio manji, uredski prostor, no nisu na njega pristali. Prostor današnje Fabrike 35 koristio je gradski Crveni križ te je dogovorena zamjena prostora.

Radi zagovaračkog rada, Platforma se morala registrirati gotovo preko noći kao udruga građana, umjesto kao savez udruga. Naknadni pokušaji da se savez oformi nisu rezultirali uspjehom. Nakon završetka projekta neke su udruge pokazale zanimanje da se uključe u Savez, međutim postavilo se pitanje hoće li taj savez biti Platforma Hvar ili neki novi savez, hoće li se udruge “utopiti” u postojećoj ili će osnovati neku novu i zadržati svoj identitet. Radi se o gotovo identičnim problemima koje muče “prave” saveze – neprepoznatljivost saveza zbog jakih članica ili nevidljivost članica zbog prominentnog saveza – no u pomalo drugačijoj varijanti jer se u slučaju prvih radi o stabilnim, etabliranim i dugogodišnjim partnerstvima, dok se u hvarskom slučaju radi o savezu koji je tek u nastajanju.

Većina udruga u gradu i na otoku manjeg je kapaciteta i prijavljuje se gotovo isključivo na gradske natječaje, eventualno pokoja na županijska sredstva. U tom je smislu Platforma Hvar jedina udruga s većim aspiracijama i kapacitetima, te se trenutno financiraju i putem Zaklade Kultura nova. U udruzi su zaposlene dvije osobe na pola radnog vremena, za koordinaciju prostora i administraciju. U tom smislu, daljnje kapacitiranje udruge je prva potreba hvarskih upravitelja prostora. Fabrika 35 živi dvanaest mjeseci u godini, ugošćuje mnogo programa, upiti za korištenje prostora su kontinuirani te svatko tko dolazi na otok Hvar upravo u Fabrici želi organizirati događanje, poput Deska Kreativne Europe u srpnju 2021. Također, Platforma je osmislila i u djelo provela interaktivni web kalendar događanja za cijeli otok, čija je posebnost mogućnost samostalnog unosa događanja što uvelike doprinosi boljoj komunikaciji organizatora s publikom te ažuriranosti samog kalendara.

U protekle tri godine u Fabrici je održano preko 90 događanja, osim Platforme Hvar prostor je za svoja događanja i aktivnosti koristilo 37 udruga, a korisnika je bilo preko 4000. Koordinacija prostora u tom se slučaju pokazuje zahtijevnijom od pola radnog vremena jedne osobe. Želja je Platforme da Fabrika živi punih sedam dana u tjednu. Za sada ih održava volonterski entuzijazam i veliki broj mladih koji svoje vrijeme žele provoditi baš tamo. Za upravljanje Fabrikom i festival Serum u 2021. udruga je od grada financirana sa 16 tisuća kuna, što je najveći iznos dodijeljen udrugama u ovoj godini. U tom se kontekstu lokalna sredstva pokazuju kratkovidnim i donekle otežavajućim za rad jer organizacija događanja podrazumijeva i njegovu produkciju te adekvatne honorare izvođačima i sudionicima, bez kojih održavanje dugotrajnijih i stabilnih suradnji i partnerstava nije moguće.

Programski kriteriji korištenja prostora još uvijek nisu goruća tema kao u većini društveno-kulturnih centara u Hrvatskoj jer prostor djeluje u specifičnom otočkom kontekstu gdje šest mjeseci postoji sve, a drugih šest mjeseci samo Fabrika 35. U tom smislu, Fabrika i Platforma Hvar te organizacije koje koriste prostor ispunjavaju javni interes za kontinuiranim i svima dostupnim kulturnim programima. Stoga je opravdana bojazan da će gradska uprava na Fabriku prenijeti veća očekivanja nego što ih ona može ispuniti, a istovremeno neće adekvatno podržati taj rad. Također, Fabrika nikako ne može i ne bi smjela biti zamjena za isti takav kontinuirani i svima dostupan sadržaj gradske kulture već njen komplementaran dio, fokusiran na različite potrebe lokalne zajednice koja ima priliku sudjelovati u odlučivanju i upravljanju javnim resursom.

 

Članak je objavljen u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje. Projekt je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Kurziv.

Članak je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

*Članak je izvorno objavljen na kulturpunkt.hr.

 

 

 

 

 

Fokus na potrebe zajednice koja sudjeluje u upravljanju