11.01.2024

Mreža društveno-kulturnih centara ojačat će svoje veze sa zajednicom osmišljavajući praćenje aktivnosti članica u stvarnom vremenu – njihovim prijenosom putem komplementarne nacionalne mreže radija zajednice, stvaranjem zapisa i materijala, pilotiranjem intersektorske suradnje radi razvoja nove platforme, razmjenom znanja među članicama, uz neizostavno sudjelovanje javnosti u svim navedenim aktivnostima. Produkcija kulturno-umjetničkih aktivnosti će se, uz fizički prostor koji će osmisliti i provesti svaka članica Mreže zasebno, odviti u internetskom prostoru kako bi kulturno-umjetničke aktivnosti ostvarile utjecaj i vidljivost izvan geografske zajednice u kojoj se događaju, s ciljem njihova snažnijeg povezivanja. Članice Mreže će se kapacitirati i za samostalnu proizvodnju medijskog sadržaja kako bi programi i aktivnosti koje produciraju dobile adekvatnu vidljivost te kako bi se snažnije pozicionirale u lokalnim zajednicama, a posredstvom Mreže i na nacionalnom nivou.

Projekt DKC live: Novi prostori zajednice, kulture i društvenosti provodi se uz podršku Zaklade Kultura nova.

DKC live: Novi prostori zajednice, kulture i društvenosti