11.12.2023

Savez udruga Klubtura u partnerstvom s Mrežom društveno-kulturnih centara od 1. prosinca 2023. do 31. svibnja 2025. godine provodi projekt “Javni prostor je ključan za sudjelovanje građana: kapacitiranje dionika u kulturi za implementaciju i praćenje Glave IV Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi” u sklopu impact4values poziva (CERV).

Odlučivanje o javnim kulturnim politikama u Republici Hrvatskoj nije utemeljeno na složenijim analizama podataka, a zakoni se donose i mijenjaju bez relevantnih obrazloženja i analize stanja na terenu. U trenutnim društveno-političkim okolnostima, organizacije u kulturi nemaju položaj dionika u odlučivanju u kulturi niti imaju sugovornika u formalnim upravljačkim strukturama unutar kulturnog sustava, s naglaskom na nacionalnoj razini. No, one su i dalje jedine organizacije koje u javnosti zagovaraju prepoznavanje javne infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti kao vitalno važne za građansku participaciju i kvalitetu života lokalnih zajednica.

S obzirom na obvezu donositelja odluka da upravljaju nekretninama u javnom interesu, prvenstveno interesu građana koji te prostore trebaju koristiti za zadovoljavanje različitih društvenih i kulturnih potreba, partneri na projektu (nacionalne mreže Savez udruga Klubtura i Mreža društveno-kulturnih centara) će putem aktivnosti kapacitiranja organizacija civilnoga društva u kulturi te razvoja suradnji s odabranim jedinicama lokalne samouprave i na nacionalnoj razini, osigurati prostor za unapređenje sustava kreiranja i evaluacije javnih politika (kroz praćenje Glave IV. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi), doprinijeti kontroli kvalitete procesa donošenja budućih zakonskih i podzakonskih akata te pratiti kapacitete donositelja odluka za provedbu javnih natječaja ili izravnu dodjelu prostora za organizacije civilnoga društva u kulturi.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Javni prostor je ključan za sudjelovanje građana