27.04.2021

Mreža društveno-kulturnih centara (DKC-HR) sudjeluje u provedbi te je partner na projektu Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje kojim započinje svoj aktivni rad i razvoj 2021. godini.

Demokratizaciju upravljanja javnim resursima vidimo kao jedan od ključnih elemenata reforme javnog sektora. Koncept sudioničkog upravljanja u području kulture koji razvijamo proteklih 10-ak godina potvrđuje njegovu važnost i za ostala područja društva. Ovim projektom želimo doprinijeti razvoju javne (kulturne) politike koja se temelji na sudjelovanju građana i civilnog društva u upravljanju lokalnim društveno-kulturnim centrima kao mehanizmom kojim se jača transparentnost, smanjuje korupcija i osigurava da se javnim resursima upravlja u interesu lokalne zajednice. Istraživanjima, analizama i mapiranjem društveno-kulturnih djelatnosti osiguravamo proizvodnju znanja u području inovativnih modela upravljanja u kulturi, a zagovaranjem promjene institucionalnog okvira i angažiranjem javnosti (javna kampanja, tribine, konferencija) oko nje po prvi put otvaramo prostor za javnu raspravu te ključnim akterima (ciljne skupine: OCD-i u kulturi, medijski radnici) osiguravamo preduvjete za njihov utjecaj na promjenu društveno-političkog konteksta.

Nositelj projekta je Savez udruga Operacija grad.

Partneri na projektu su:

  • Savez udruga Klubtura (SU Klubtura), Zagreb
  • Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (Kurziv), Zagreb
  • Platforma za društveni centar Čakovec (PDC Čakovec)
  • Savez udruga Kaoperativa (SU Kaoperativa), Karlovac
  • Platforma doma mladih (PDM), Split
  • Art radionica Lazareti (ARL), Dubrovnik
  • Savez udruga Rojc (SU Rojc), Pula
  • Savez udruga Molekula (SU Molekula), Rijeka
  • Mreža društveno-kulturnih centara (DKC-HR), Zagreb.

Partneri međusobno surađuju više od 10 godina, a ovaj je projekt svojevrsni zaključak dosadašnjih nastojanja te početak novog ciklusa zajedničkog rada.

Projekt Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je konzorcij u sastavu Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA iz Zagreba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i CNVOS – Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Ljubljane.

Kulturna politika odozdo