09.06.2022

Mreža DKC-HR i Savez udruga Klubtura  su 9. lipnja 2022. ministrici kulture i medija, Nini Obuljen Koržinek, poslali “Otvoreno pismo oko procesa izrade Nacionalnog plana razvoja, kulture i medija 2022. – 2027.” te navedeno pismo u cijelosti objavljujemo:

 

OTVORENO PISMO MINISTRICI KULTURE I MEDIJA OKO PROCESA IZRADE NACIONALNOG PLANA RAZVOJA KULTURE I MEDIJA 2022. – 2027.

 

Poštovana ministrice Obuljen Koržinek,

obraćamo Vam se jer smo duboko zabrinuti oko procesa izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine, dokumenta koji je, prema Vašim riječima, “krovni dokument za upravno područje” te “ujedinjujući akt strateškog planiranja”. 

Naime, organizacije civilnog društva u nezavisnoj kulturi, ali i javnost, saznali su za ovaj važan dokument šturom obavijesti o tome da je imenovana stručna radna skupina koja ovaj dokument ima izraditi te viješću o tome da se radna skupina nedavno i sastala na svom prvom sastanku. Unatoč trudu i volji da saznamo kako ste namjeravali u izradu ovog dokumenta uključiti civilno društvo i druge relevantne dionike te po kojim kriterijima se vršio izbor stručne radne skupine, nismo to uspjeli saznati.

Iako bismo željeli vjerovati da imate u planu otvaranje procesa izrade ovog strateškog, krovnog dokumenta svim relevantim akterima, nedavno iskustvo oko donošenja Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi nas obeshrabruje, budući da je taj proces bio potpuno zatvoren, mimo zakonski nužnog e-savjetovanja, a jedinu javnu raspravu oko sadržaja i mogućih implikacija donošenja tzv. megazakona bili smo organizirali mi. 

U razvijenim demokratskim društvima procesi donošenja i usvajanja javnih politika izgledaju posve drugačije. To se osobito odnosi na ovako važne dokumente koji će neminovno imati direktan i značajan utjecaj na niz segmenata u području kulturne politike i sve njene aktere. 

Za početak, sama domaća legislativa propisuje sudjelovanje u donošenju važnih strateških dokumenata, a što Nacionalni plan razvoja kulture i medija svakako jest. Tako Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske u članku 8. propisuje Načelo partnerstva te navodi: “Načelo partnerstva obvezuje tijelo zaduženo za izradu i provedbu akta strateškog planiranja da u procesima strateškog planiranja osigura partnerstvo s glavnim dionicima i nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz uključivanje gospodarskih udruženja i socijalnih partnera, akademske i znanstvene zajednice, organizacija civilnoga društva te zainteresirane javnosti.” 

Naglašavamo kako Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata Vlade RH definira partnerstvo kao najviši stupanj suradnje i uzajamne odgovornosti Vlade i predstavnika zainteresirane javnosti, što uključuje neformalne građanske grupe ili inicijative, udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, sindikate, udruge poslodavaca.

Na širem europskom planu, Izvještaj Glavnog tajnika Vijeća Europe posebno prepoznaje učinkovite i održive mehanizme za dijalog, savjetovanje i suradnju između civilnog društva i tijela vlasti na svim razinama kao važne pokretače sudjelovanja svih pojedinaca i društvenih skupina u procesu demokratskog odlučivanja. 

Na nedavno održanoj Konferenciji o budućnosti Europe pod geslom “Budućnost je u Vašim rukama”, a koju su zajednički organizirali Europski parlament, Vijeće Europske unije te Europska komisija, posebno je naglašena neizostavna uloga sudjelovanja građana i građanki Unije i njenih članica u kreiranju javnih politika. 

Poštovana ministrice, ovim putem apeliramo da Ministarstvo kulture i medija, sukladno svim ustaljenim dobrim praksama te pozitivnim propisima, žurno otvori proces izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine kako bi svi zainteresirani i relevantni dionici mogli sudjelovati u osmišljavanju i donošenju ovako važnog akta. Otvoren i participativan proces će zasigurno rezultirati kvalitetnijom javnom politikom koja će osiguravati da ona ima pozitivan i konstruktivan učinak na one za koje se ta politika i donosi. 

Srdačno,

Domagoj Šavor, Savez udruga Klubtura

Mirela Travar, Mreža društveno-kulturnih centara

 

OTVORENO PISMO MINISTRICI KULTURE I MEDIJA