O nama

Mreža društveno-kulturnih centara (skraćeno: DKC-HR) zagovara javnu politiku za održivu infrastrukturu društveno-kulturnih djelatnosti temeljenu na sudioničkom upravljanju i civilno-javnom partnerstvu; reprezentira postojeće dkc-ove prema donositeljima odluka na nacionalnoj i lokalnim razinama te pruža podršku postojećim centrima i lokalnim inicijativama kroz prijenos znanja i iskustava.

Mreža je osnovana 28. svibnja 2020. godine u Zagrebu na inicijativu saveza udruga, platformi i udruga koji zagovaraju uspostavu institucionalnog okvira za društveno-kulturne centre, su-upravljaju postojećim društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj po načelu sudioničkog upravljanja i razvijaju modele civilno-javnih partnerstava u kulturi.

Osnutak ove formalne nacionalne mreže logični je nastavak višegodišnjih procesa razvoja društveno-kulturnih centara u desetak gradova diljem zemlje i polazi iz potrebe za njihovim jačanjem, zajedničkim nastupanjem prema poboljšanju zakonodavnog okvira za dkc-ove te povećanjem vidljivosti modela civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u javnosti.

Popis osnivača:

  • Art radionica Lazareti, Dubrovnik
  • Forum udruga nezavisne kulture – FUNK, Koprivnica
  • Platforma Doma mladih Split, Split
  • Platforma Hvar, Hvar
  • Savez udruga Kaoperativa, Karlovac
  • Savez udruga Klubtura, Zagreb
  • Savez udruga Molekula, Rijeka
  • Savez udruga Operacija Grad, Zagreb
  • Savez udruga Rojca, Pula